Literárno - dramatický odbor - rozvrh


        Tanečný odbor - rozvrh        Výtvarný odbor - rozvrh


        Hudobná náuka - rozvrh