V literárno - dramatickom odbore sa vyučuje:


          umelecký prednes poézie a prózy

          dramatický prejav

          bábkoherectvo

          Prijímame deti od 6 do 14 rokov.


          Literárno - dramatický odbor  s úspechom vedie

                                     Mgr. art. Zuzana Polonská          Školné:


          Podklady k platbe a informácie nájdete tu