KONCERTY NA DIAĽKU             

          Predstavenie TO ZUŠ v Modre


          Záverečný koncert speváckej
          triedy Veroniky Čambalovej


          ABSOLVENTSKÝ KLAVÍRNY
                POLORECITÁL          Májový koncert


          Koncert pre učiteľov

  
          Jarný koncert na diaľku


          Valentínsky karanténny koncert


          Novoročný koncert na diaľku


          Vianočný koncert


          Krátky film o Vianociach
             Náš žiak multimediálnej a audiovizuálnej tvorby
             
MICHAL EGED - pre vás pripravil krátky film
             o Vianociach! Užívajte!          WEBSTEROVCI


          Koncerty na diaľku 2


         
Karanténny koncert


          
Koncerty na diaľku