V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavíri, keyboarde,      
         akordeóne, husliach, viole, zobcovej flaute, klarinete, gitare,
         trúbke a violončele.


        
 Koncerty na diaľku - link         Hudobná náuka - zadania

        
................................................................................................................

   

         Školné:


         Podklady k platbe a informácie nájdete tu            CHORUS ANGELICUS je spevácky zbor, ktorý pôsobí
                               pri ZUŠ Modra od roku 2002.

            Pravidelne sa zúčastňuje na koncertných vystúpeniach v Modre,
            okolí aj v zahraničí ( ČR, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko,
                                                         Rumunsko, Chorvátsko, Rakúsko ).

            Má v repertoári 130 skladieb všetkých štýlových období a 150
            detských a mládežníckych skladieb.
            Zbor počas svojho pôsobenia zrealizoval koncerty pre dvoch
            prezidentov SR (M. Kováč, R.Šuster ).

            Účinkoval na Bratislavskom hudobnom lete a Oravskom
            hudobnom lete. Koncertoval vo významných sálach hlavného
            mesta SR:  Slovenká filharmónia, Mirbachov palác,
            Moyzesova sieň, Klarisky.

            Chorus angelicus je nositeľom
            pamätnej plakety prezidenta republiky. Vydal 3 CD,
            je spoluorganizátorom medzinárodného festivalu cirkevnej
            hudby „ Malá musica sacra „ a viacnásobne sa zúčastnil
            na medzinárodnom zborovom festivale Musica sacra uber
            die Grenze. S úspechom reprezentuje ZUŠ Modra
            na významných podujatiach a spolupracuje s viacerými
            organizáciami nielen v Modre. 

            Láska k zborovému spevu a k hudbe tvorí zmysel vedenia
            dirigentky Janky Neščákovej, ktorá zároveň vyučuje spev
            na ZUŠ Modra a tak si neustále vychováva budúcich členov
            speváckeho zboru Chorus angelicus