Hudobná náuka              


         NA ZÁKLADE VYJADRENIA OKRESNÉHO HYGIENIKA
         O NEPRIAZNIVEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCII
         V OKRESE PEZINOK  OZNAMUJEME, ŽE ZUŠ MODRA
         OD 8.2.2021 POKRAČUJE V DIŠTANČNEJ FORME
         VYUČOVANIA!
          Zadanie  pre absolventov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          
          jakub.valicek@gmail.com
    

           zadania pre absolventov            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Zadanie 15. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.


            2.roč.

            3.roč.   
      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Zadanie 15. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
 

          Link na  teóriu:

             pš - piatok - 30.4. o 13:15

             1.roč.- piatok - 30.4. o 14:00

             2.roč.- štvrtok- 30.4. o 14:00

             3.roč.- štvrtok - 29.4. o 17:45             Link: https://meet.jit.si/Teoriazusmodra
          petus.nosko@gmail.com

        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Zadanie 14. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Zadanie 13. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Zadanie 14. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.


            2.roč.

            3.roč.   

            Stupnice - druhy


       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Link na  teóriu:

             pš - piatok - 16.4. o 13:00

             1.roč.- piatok - 16.4. o 14:00

             2.roč.- štvrtok- 15.4. o 18:00

             3.roč.- štvrtok - 15.4. o 18:00             Link: https://meet.jit.si/Teoriazusmodra
          petus.nosko@gmail.com

        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Zadanie 12. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Zadanie 13. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.


            2.roč.

            3.roč.   

            Hudobné pojmy

            Orchester  


       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Link na  teóriu:

             pš - piatok - 19.3. o 13.00

             1.roč.- piatok - 19.3. o 13.45

             2.roč.- štvrtok- 18.3. o 16.45

             3.roč.- štvrtok - 18.3. o 17.30             Link: https://meet.jit.si/Teoriazusmodra
          petus.nosko@gmail.com

        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Zadanie 11. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Zadanie 12. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.


            2.roč.

            3.roč.   

       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Zadanie 11. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.


            2.roč.

            3.roč.   

       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Zadanie 10. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Link na  teóriu:

             pš- 19.2. o 13.15

             1.roč.- 19.2. o 14.00

             2.roč.- 18.2. o 15.10

             3.roč.-18.2. o 16.00             Link: Teo Fnsebejfb | Jitsi Meet
          petus.nosko@gmail.com

        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Zadanie 9. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Zadanie 10. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.


            2.roč.

            3.roč.   

       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Zadanie 8. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Zadanie 7. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Zadanie 9. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.


            2.roč.

            3.roč.   

            Artikulácia 

         


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Zadanie 6. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Linky na  teóriu:

          PŠ piatok 22.1. o 13.00
          Link: https://meet.jit.si/T-MNJJFEFBEE

         1.roč.piatok 22.1. o 13:50
         Link: https://meet.jit.si/T-MNJJFEFBE

         2. a 3. roč. štvrtok  21.1. o 16:30
         Link: https://meet.jit.si/T-ndjsvbsfvfwbvwu          petus.nosko@gmail.com

        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Zadanie 5. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Zadanie 8. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.


            2.roč.

            3.roč.   

         


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Zadanie 7. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.


            2.roč.

            3.roč.   

         


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Linky na  teóriu pre 1 a PŠ. ročník:

          1.roč. štvrtok o 16.30:           
          https://meet.jit.si/teoria1.ro%C4%8D

          PŠ piatok o 13.30:
          https://meet.jit.si/te%C3%B3riaP%C5%A1          petus.nosko@gmail.com

        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


             
          Pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Linky na zajtrajšiu teóriu(8.12.2020) pre 2 a 3. ročník:

          3.roč- 16:00:              
          https://meet.jit.si/3.ro%C4%8Dn%C3%ADkTe%C3%B3ria

          2.roč.-16.50:
          https://meet.jit.si/2.ro%C4%8Dn%C3%ADkTe%C3%B3ria          petus.nosko@gmail.com

        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Budúci týždeň budú online hodiny.
          utorok:
          16.00-16.45- 3.roč
          16.50-17.35- 2.roč
          štvrtok:
          16.30-17.15- 1 roč.
          piatok:
          13.30-14.15-PŠ
          Link bude zaslaný  rodičom na mail deň pred výukou.

             
          Zadanie 6. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:

          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.

            2.roč.

            3.roč.   
        


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Zadanie 4. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Zadanie 5. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.

            2.roč.

            3.roč.   

            Intervaly   
         


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Zadanie 3. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Zadanie 4. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.

            1.roč. - Inštrukcie v nahrávke

            2.roč.

            3.roč.   

         


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Dobrý deň, tento týždeň budem učiť cez video konferenciu.
          p. uč. P. Noskovičová
          petus.nosko@gmail.com

 

            Dobrý deň, tento týždeň budeme mať hudobnú teóriu prostredníctvom video konferencie 

            Jitsi Meet.

            Online hodiny:

            Štvrtok 5.11.

            1.roč.- o 16.30

            Link: https://meet.jit.si/Te%C3%B3ria1.ro%C4%8D.

            3.roč.- o 17.15

            Link: https://meet.jit.si/Te%C3%B3ria3.ro%C4%8D.

     

            Piatok 6.11.

            PŠ – o 13:00

            Link: https://meet.jit.si/Te%C3%B3riaP%C5%A0

            2.roč. – o 15.00

            Link: https://meet.jit.si/Te%C3%B3ria2.ro%C4%8D.            Inštrukcie:

  1. V danom čase kliknete na link a otvorí sa Vám video konferencia.

  2. Pripravte si notový zošit, pracovný zošit, pero, ceruzku, gumu.

  3. Ak sa chcete pripojiť s mobilom, treba si stiahnuť aplikáciu Jitsi Meet.

  4. Kto by mal problém sa pripojiť, tu je stručný návod:

https://www.youtube.com/watch?v=iQnxlHd8nOg&ab_channel=knihovnajabok-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Zadanie 3. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.

            2.roč.

            3.roč.   
         


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Zadanie 2. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------          Zadanie 2. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.

            2.roč.

            3.roč.   

            Hlasy, zbory          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------


          Zadanie 1. pre žiakov Hudobnej náuky od p. uč. J. Valíčka
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          jakub.valicek@gmail.com

     
     
            4.roč.

            5.roč.

            6. a 7.roč.             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Zadanie 1. pre žiakov Hudobnej náuky p. uč. P. Noskovičovej
          Vypracované úlohy zasielajte na adresu:
          petus.nosko@gmail.com

         
           

            1.roč.

            2.roč.

            3.roč.