DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE             


       Organizácia školského roka 2021/2022

       Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti


                             

          Hudobný odbor


          Zadanie pre žiakov Hudobnej náuky


          Tanečný odbor


          Literárno-dramatický odbor


          Výtvarný odbor