DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE             

                 Prihláška na štúdium v ZUŠ

               
     
         PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠTÚDIUM V ZUŠ
         MODRA SA KONAJÚ

         DŇA 18.6.2021 V BUDOVE ZUŠ
         V ČASE OD 14:00 DO 17:00.

         PRIJÍMAME DO HUDOBNÉHO, VÝTVARNÉHO,
         TANEČNÉHO A LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU.

         TEŠÍME SA NA VÁS!
          bližšie informácie na čísle: 0917 476 166

        Obnovenie vyučovania

        Semafor
 
        Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti
 


        Vyhlásenie zákonného zástupcu
        dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti
   
        Vyhlásenie plnoletého žiaka o bezinfekčnosti          Hudobný odbor


          Zadanie pre žiakov Hudobnej náuky


          Tanečný odbor


          Literárno-dramatický odbor


          Výtvarný odbor