Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR             

              Obnovenie vyučovania


              Semafor

       
              Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR              Aktuálne témy             Riaditeľské voľno pre  žiakov Základnej umeleckej školy
             v Modre a jej elokovaných pracovísk v období
             od 22.02.2021 do 26.02.2021 (vrátane)
             Stanovisko zriaďovateľa k obnoveniu individuálneho
             vyučovania v Základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej
             pôsobnosti na území mesta Modry
             od 16.02.2021 do 19.02.2021 (vrátane)             Riaditeľské voľno pre  žiakov Základnej umeleckej školy
             v Modre a jej elokovaných pracovísk v období
             od 16.02.2021 do 19.02.2021 (vrátane)
             Otváranie škôl v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou
             situáciou vo výskyte COVID-19 k 03.02.2021
             v Bratislavskom kraji – stanovisko


           
             Stanovisko zriaďovateľa k obnoveniu individuálneho
             vyučovania v Základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej
             pôsobnosti na území mesta Modry
             od 10.02.2021 do 15.02.2021 (vrátane)             Riaditeľské voľno pre  žiakov Základnej umeleckej školy
             v Modre a jej elokovaných pracovísk v období
             od 10.02.2021 do 15.02.2021 (vrátane)